Laura Mansikkamäki

Olen 27-vuotias erityisopettaja, KM Keski-Suomesta. Lähdin eduskuntavaaliehdokkaaksi, koska haluan saada nuorten ääntä kuuluviin ja olla mukana ottamassa vastuuta tulevaisuudesta!

Edistetään yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. Turvataan maksuton ja laadukas koulutus kaikilla koulutusasteilla. Tehdään monikulttuurisuudesta voimavara ja otetaan yhdessä vastuu tulevaisuudesta!

Hyvinvointi

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia on edistettävä! Hyvinvointieroja on kavennettava keskittymällä ennaltaehkäisyyn ja palveluiden saavutettavuuteen.

Lue lisää

Koulutus

Meidän on lopetettava koulutuksesta säästäminen! Maksuton ja laadukas koulutus kaikilla koulutusasteilla luo tasa-arvoa ja kilpailukykyä Suomelle. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun, toisen asteen koulutuksen sekä korkeakoulutuksen on vastattava paremmin nykyisiin vaatimuksiin.

Lue lisää

Monikulttuurisuus ja globaali vastuu

Tehdään monikulttuurisuudesta voimavara ja otetaan yhdessä vastuu tulevaisuudesta! Meidän on työskenneltävä vakaamman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta.

Lue lisää

Laura Mansikkamäki – Twitterissä
Instagram