Lasten eriarvoistumiselle stoppi

Keskisuomalaisessa 12.4.2015 julkaistu mielipidekirjoitus

sand-61151_1920

 

Pääkirjoitus (Ksml 28.3.) nosti esiin lasten eriarvoistumisen ja sen näkymisen perheiden arjessa. Vaikka valtion taloudellisen tilanteen korjaaminen ja työllisyyden parantaminen osaltaan auttavat perheitä, tarvitaan myös konkreettisia ratkaisuja peruspalveluiden tasolla.

Hyvinvointieroja kavennetaan lisäämällä ennaltaehkäiseviä palveluja ja parantamalla palvelujen saavutettavuutta. Erityisesti matalan kynnyksen palveluja tarvitaan ja esimerkiksi perheiden kotipalvelua ja tukiperhetoimintaa on lisättävä ja kehitettävä. Vanhemmuuden kustannuksia taas voidaan tasata perhevapaajärjestelmää uudistamalla.

Myös koulu on tärkeä eriarvoisuuden kaventamisessa, sillä maksuton ja laadukas koulutus kaikilla koulutusasteilla luo tasa-arvoa ja kilpailukykyä Suomelle. Peruspalveluleikkauksia on pyritty korvaamaan hankkeilla, mutta tämä ei ole kestävää. Hankkeet ovat tärkeitä, kun luodaan ja kehitetään uusia toimintamalleja, mutta perustyötä ei korvata yksin hankerahalla. Kouluissa tarvitaan myös pysyvyyttä.

Kaikille oppilaille on varmistettava riittävä koulunkäynnin tuki ja erityisopetus. Jotta uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain tuomiin muutoksiin pystytään todella vastaamaan, on kouluissa säilytettävä riittävät toimintamahdollisuudet. Moniammatillista yhteistyötä perheiden sekä opetus-, terveys- ja sosiaalitoimen välillä on parannettava esimerkiksi yhteistyön muotoja ja hajanaisia salassapitosäännöksiä selkeyttämällä.

On myös tärkeää säätää erityistä tukea tarvitsevien ja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden vaikutuksesta opetusryhmien kokoon. Jos säädettäisiin vain opetusryhmien minimikoosta yleisesti, vaarana on, että tiukan rajauksen seurauksena opetusryhmien koko joissakin kouluissa jopa kasvaisi ja minimistä tulisikin maksimi. Joustavammalla säätelyllä turvataan opettajan tarjoama tuki oppilaiden todellisia tarpeita vastaavaksi ja säilytetään ryhmät lasten kasvua ja oppimista tukevina.

Laura Mansikkamäki

kansanedustajaehdokas (vihr.)

Jyväskylä