Hyvinvointi

 

Edistetään lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia!

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia on edistettävä. Hyvinvointieroja on kavennettava keskittymällä ennaltaehkäisyyn ja palveluiden saavutettavuuteen. Erityisesti matalan kynnyksen palveluita, esimerkiksi perheiden kotipalvelua ja tukiperhetoimintaa, on lisättävä ja kehitettävä.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus tulee säilyttää ja tasavertaista vanhemmuutta on vahvistettava ottamalla käyttöön 6+6+6 perhevapaamalli. Mallissa molemmille vanhemmille kuuluisi kuusi kuukautta vanhempainvapaata ja kolmas kuuden kuukauden jakso olisi vapaasti vanhempien kesken jaettavissa. Työn ja perheen yhteensovittaminen tehtäisiin helpommaksi muuttamalla perhevapaajärjestelmää joustavammaksi, kun vanhemmat saisivat itse valita, millaisissa jaksoissa vapaansa pitäisivät. Samalla vanhemmuuden kustannuksia on tasattava kaikkien työnantajien kesken ja kotihoidontukea kehitettävä niin, että myös se lisää tasa-arvoa työmarkkinoilla.

Nuorisotakuun toteutumista on seurattava ja painopiste on siinäkin siirrettävä ennaltaehkäisevään suuntaan. Hyvällä opinto-ohjauksella ja opiskelijahuollolla voidaan torjua opintojen keskeyttämisiä ja sitä myötä koulupudokkuutta ja työelämän ulkopuolelle jääntiä.

Seuraavalla hallituskaudella on toteutettava perustulokokeilu. Perustulo yksinkertaistaisi ja selkiyttäisi sosiaaliturvaa muun muassa vähentämällä nykyisten etuusnimikkeiden määrää. Se kannustaisi ottamaan vastaan lyhyempiäkin työpätkiä ja tekisi työnteosta kannattavampaa. Perustulo olisi nykyisen perusturvan suuruinen eli tällä hetkellä 560 euroa. Kokeilun myötä saataisiin selville perustulomallin toimivuus ja voitaisiin kehittää sitä lisää. Perustulo tekisi sosiaaliturvasta oikeudenmukaisemman ja yhtenäisemmän.