Monikulttuurisuus ja globaali vastuu

 

Tehdään monikulttuurisuudesta voimavara ja otetaan yhdessä vastuu tulevaisuudesta!

Meidän on kannettava oma vastuumme maailmanlaajuisissa ongelmissa ja työskenneltävä jatkossakin vakaamman ja tasa-arvoisemman maailman puolesta.

Suomessa tarvitaan avointa ja hallittua maahanmuuttopolitiikkaa, jossa monikulttuurisuus nähdään voimavarana. On tärkeää panostaa laadukkaisiin kotouttamispalveluihin, joita tarjotaan kaikille. Esimerkiksi kotouttamissuunnitelma toimenpiteineen, riittävä kielitaito sekä mahdollisuus tutustua suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään auttavat merkittävästi uuteen kulttuuriin sopeutumisessa ja työllistymisessä.

Kulttuurien kohtaamisen ja kulttuureista oppimisen tulee olla molemminpuolista. Uudet ihmiset tuovat mukanaan tietoa sekä osaamista ja sitä hyödyntämällä synnytetään lisää työpaikkoja. Työperäisen maahanmuuton ohella on tärkeää myös huolehtia riittävistä pakolaiskiintiöistä ja paperittomien oikeuksista. Monikulttuurinen yhteiskunta ei synny itsestään, vaan se tulee yhdessä rakentaa.

Kehitysyhteistyövaroista ei tule enää leikata. Suomi on kansainvälisten sitoumusten mukaisesti luvannut nostaa kehitysyhteistyömäärärahojensa määrää 0,7 prosenttiin bruttokansantulostaan vuoteen 2015 mennessä. Tämä tavoite on pyrittävä saavuttamaan, sillä koko maailman hyvinvoinnin edistäminen on myös meidän etumme.

Eriarvoisuuden ja yhteiskunnallisen epävakauden ehkäisemiseksi on purettava kestämättömät talouden rakenteet. Kehitysyhteistyövaroja on käytetty onnistuneesti esimerkiksi koulutuksen edistämiseen ja puhtaan juomaveden saatavuuden parantamiseen. Seuraavaksi varoja tulee käyttää parantamaan köyhien maiden veronkantokykyä ja estämään pääomapakoja. Kehittyvien maiden omien voimavarojen vahvistaminen vähentää riippuvuutta avustuksista, mikä lisää kestävää vaurautta ja on myös ympäristömme etu.